EzFace

EzFace

אפליקציית "מראה וירטואלית" - TRY ON ME

מצלמים סלפי, נכנסים לכל חנות איפור, סורקים ברקוד של אחד המוצרים ורואים איך המוצר נראה עלייך. חידוש טכנולוגי - אפליקצייה ל"מדידת" מוצרי איפור.מה עשינו?

TRY IT ON iPhone app

עיצוב אפליקציה ואתר המוצר

פיתוח אפליקציית iPhone

הטמעת מנוע של "מראה וירטואלית"

מיקור חוץ, עבודה מול צוות פיתוח של חברת EzFace