Shinui

שינוי זיהתה מגמה הולכת ומתפשטת בתעשיית הבנייה, ייצור מראש של בניינים (בנייני מגורים כמו גם גורדי שחקים) במפעלים במקום באתרי הבנייה עצמם.

שינוי, הבונה בתים בכל העולם, החליטה לחדור גם לשוק הישראלי.

לשם כך, הקימה החברה אתר אינטרנט חדש, דו-לשוני, הפונה לציבור הרוכשים והקבלנים בארץ.