QLC

רקע

חברת קיו.אל.סי פועלת בתחום החשמל כבר 16 שנים ומאז מובילה את שוק פתרונות חלוקת האנרגיה בישראל.

בשנים האחרונות החלה החברה לפעול בתחומים משלימים נוספים העוסקים בתחום מדידות אנרגיית מיזוג אוויר,מים וגז.

במהותה, חברת קיו. אל. סי. מספקת שירותי מדידת אנרגיה לתעשייה ומסחר ומנפיקה ללקוחותיה חשבוניות

מטרות: הגדלת שוק הלקוחות ושיפור שירות לקוחות

על מנת לפנות לשווקים חדשים ולשפר שירות ללקוחותיה, החליטה חברת QLC להקים אתר אינטרנט חדש לחברתם אשר:

  • יציע מידע מפורט ומאורגן היטב על פעילויות החברה בתחומים החדשים בהם החלה לעסוק
  • לעודד לקוחות פוטנציאליים לפנות לחברה ישירות דרך האתר
  • לממשק את האתר למערכת Bi-control (מערכת מיוחדת אשר פיתחה החברה לאוטומטיזציית תהליכי הפקת חשבונות)
  • לאפשר גישה ישירה לחשבונות ללקוח דרך האתר.