Leverate

פיתוח האתר ב 7 שפוץ שונות לספק פלטפורמת המסחר במטבע חוץ הכי גדול בתעשייה, תחזוקה שוטפת, שיפור ממשק ניהול התוכן ג’ומלה, פיתוח מנגנון מעקב אחרי לידים.

למידע נוסף על הפרוייקט